Çanakkale İl Rehberi Çanakkale Şehir Rehberi Çanakkale Tanıtım Çanakkale Hakkında Bilgiler Çanakkale İl Tanıtımı Çanakkale İklimi
Çanakkale Genel Bilgiler
Çanakkale, Marmara Bölgesi sınırları içerisinde topraklarının büyük bir bölümü bulunan ve Trakya Bölgesinde İstanbul’dan sonraki en büyük ilidir.
Yüzölçümü: 9.737 km²
Nüfus:
490.397 (2010)
İl Trafik No:
17

Çanakkale Kıyılarıyla Avrupa ve Asya’yı birleştiren Marmara ve Ege Denizini birbirini bağlayan Çanakkale savaşlarının en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği, çok sayıda şehitlik, anıt ve mezarlıkların bulunduğu Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Troya, Assos gibi eski uygarlık merkezlerinin beşiği olan il iç ve dış turizmin önemli bir yeridir.

Çanakkale ilinin merkez ilçesiyle birlikte 12 ilçesi 22 beldesi 565 köyü ve 21 beldesi vardır. Çanakkale ilinin merkez şehir nüfusu 269.035 dir. İl genelinin nüfusuna bakılacak olursa nüfusun yüzde 52 si şehir merkezinde ve diğer kalan kısımlar kırsal kesimlerde yaşamaktadır.

Çanakkale il coğrafyasına bakılacak olursa toprakların yarısından fazlası ormanlarla kaplıdır. Ormanlık arazinin yarısından fazlasını kızılçam ve meşe ağaçları kaplar.

Çanakkale İklimi
Çanakkale ilinin kıyı kesimleri ve adalarda iklim hemen hemen aynı olup Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş iklimi yaşanır. İlin geneline bakılacak olursa iklim daha çok akdeniz iklimine paralellik gösterir.

Çanakkale Kültürü
Çanakkale kültürüne bakılacak olursa çağlar boyunca Çanakkale farklı toplumların egemenliğinde kalmış yaşam mimarisi yönünden değişik izler taşımaktadır. Son otuz yıldan itibaren ticari alanlardaki gelişmeleri artmasıyla ilin geleneksel toplum yapısı yerini modern yapıya uyarlayarak gelişmiştir. Ticari alandaki gelişmelerin artmasıyla ulaşım kolaylaşmış ve şehrin değişiklik göstermesi başlamıştır. Çanakkale bugün Türkiye’nin en modern çevrelerindendir. Günümüzün örnek alınabilecek şehirleri arasındadır.

Çanakkale Turizmi
Çanakkale turizmi il merkeziyle beraber birçok ilçesiyle doğal ve tarihi güzellikler bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olmasına rağmen az turist çekmektedir. Çanakkale’nin turizm yönünden fazla büyümemesinin sebebi il merkezinin çevresinde bulunan yerlerin sit alanı olduğundan dolayı birçok alan yerleşime kapalıdır.

Çanakkale Turistik Yerleri:
Çanakkale’nin başlıca turistik yerlerini sayacak olursak başta Gökçeada (İmroz) – Bozcaada (Tenedos) – Harp Eserleri Müzeleri – Antik Yunan Şehirleri – Kazdağı – Kaplıca ve Termal Tesisler – Anıtlıklar – Kaleler – Çimenlik Kalesi – Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı – Çanakkale Boğazı ve Çanakkale Abideleridir.

Kategori: Çanakkale
Etiketler: